Huisregels: Evenement in het Park

Huisregels

 1. Volg aanwijzingen van het personeel en de security op.
 2. Je dient je te kunnen legitimeren. Ter controle kan er gefouilleerd worden door de security. Je dient mee te werken en aanwijzingen op te volgen.
 3. Indien je je in het verleden misdragen hebt bij één van de aangesloten horeca ondernemingen in Hengelo kan je de toegang worden ontzegd.
 4. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk.
 5. Wij verkopen geen alcohol aan personen beneden de leeftijd die de wet voorschrijft. Bij twijfel kan legitimatie worden gevraagd
 6. Geen wapens, drugs of goederen die gevaar opleveren voor de veiligheid.
 7. Het handelen in hard- en softdrugs of lachgas is verboden.
 8. Openbare dronkenschap en/of het duidelijk onder invloed zijn van andere verdovende middelen, wordt niet getolereerd.
 9. Geen ongewenste intimiteiten
 10. Geen agressie of racisme
 11. Geen hinderlijk gedrag
 12. Kleed u correct
 13. Geen groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding
 14. Geen eigen consumpties. Het mee naar binnen of buiten nemen van eten, drinken is niet toegestaan.
 15. Glaswerk of plastic glazen moeten binnen of op het terras blijven.
 16. Geen overlast voor de buren.
 17. Jongeren onder de 16 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 18. Roken is alleen toegestaan buiten de tent in de openlucht
 19. Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet van tevoren schriftelijke toestemming zijn verleend door de organisatie. Dit geldt ook voor promotionele activiteiten; Gaarne een week voor het evenement contact op nemen info@evenementinhetpark.nl
 20. Professionele camera’s zijn uitsluitend toegestaan op persaccreditatie.
 21. Stagediven en/of crowdsurfen is verboden.
 22. Het is verboden om eigendommen van de organisatie mee te nemen.
 23. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 24. Flyeren of collecteren door derden is niet toegestaan.
 25. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële- en/of immateriële schade die een bezoeker van de door de organisatie georganiseerde evenementen mogelijk kan ondervinden;
 26. In de feesttent wordt mogelijk meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.
 27. Indien eigendommen van de organisatie of van een derde persoon vernield worden, is de verantwoordelijke(n) hiervoor aansprakelijk, en dienen zij de kosten voor de reparatie- en/of vervanging aan slachtoffer(s) te vergoeden.
 28. Tevens doen wij van deze vernieling(en) altijd aangifte bij de politie.
 29. Gevonden voorwerpen gaarne afleveren bij garderobe of Paviljoen De Ontmoeting.

Tickets en polsbandjes

De tickets worden vervangen door polsbandjes. Dit is je toegangsbewijs. Na de controle wordt je ticket ingenomen of is deze onbruikbaar en wordt deze vervangen door een polsbandje. Het polsbandje wordt direct verstrekt na de controle. Met het polsbandje is het mogelijk het terrein te verlaten en later opnieuw te betreden.

Medewerkers of security van Evenement in het Park mogen van bezoekers zonder opgaaf van redenen te allen tijden verzoeken hun polsbandje, ticket en/of legitimatie te tonen.

Beeld en geluidsmateriaal

Bezoekers stemmen bij het betreden van het Prins Bernhardplantsoen in met het maken van beeld- en geluidsopnamen, en het verdere (her)gebruik van die opnamen door of vanwege de organisatie.

De organisatie krijgt automatisch het recht op het (her)gebruik van alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt en/of anderszins worden geëxploiteerd.

Nix 18 Logo: Geen drank voor jongeren onder de 18 jaar op BAM! FestivalKoninklijke Horeca Nederland